فشار کارکرد پمپ

فشار کارکرد پمپ

26بهمن 1395


در مقالات پیشین به نحوه آبرسانی تا محل مشترک و انتخاب ظرفیت منبع آب ورودی  پرداخته شد اکنون می‌خواهیم به بررسی فشار مورد نیاز ساختمان بپردازیم . بوسترپمپ‌ها به دو نوع اصلی دور ثابت و دور متغیر تقسیم می‌گردند .

عملکرد هر دو سیستم دور متعیر و دور ثابت به این شکل می‌باشد که با مشاهده(مانیتور) فشار آب خروجی پمپ‌ها وارد سرویس می‌شوند و تازمانی که فشار به فشار تنظیمی جهت خاموش شدن پمپ‌ها نرسیده به عملکرد خود ادامه مي‌دهند . در این فرایند دو فشار دخیل هستند :

 ۱-  فشار روشن شدن پمپ (Pump On Pressure)
 ۲-  فشار خاموش شدن پمپ (Pump Off Pressure)

فشار خاموش شدن همواره بالاتر از فشار خاموش شدن تنظیم می‌گردد و فشار مورد نیاز (Setpoint) ساختمان عددی بین این دو خواهد بود .

نحوه محاسبه فشار مورد نیاز ساختمان به این صورت می‌باشد :

  (۲۰ + ارتفاع ساختمان طبقات بر حسب متر) = فشار مورد نیاز ساختمان بر حسب بار   ۱۰

لازم به ذکر است عدد ۲۰ در این فرمول با توجه به افت فشار در مسیر لوله کشی و همچنین فشار مورد نیاز طبقه آخر به صورت تقریبی لحاظ گردیده و در هر ساختمان باید با توجه به شرایط پروژه محاسبه گردد . اما در بیشتر موارد فرمولی کاربردی است .

در بوسترپمپ دورثابت فرمان کنترل فشار به وسیله قطعه‌ای به نام سوییچ فشار Pressure Switch صادر می‌گردد و سپس تابلو برق عمل کنترل پمپ‌ها را انجام می‌دهد .

در مقالات بعدی درباره عملکرد بوسترپمپ توضیحات کاملتری ارایه خواهد شد .

عبارت امنیتی زیر را در کادر وارد کنید :


© 2016 شرکت آسان صنعت مبتکران